forsvaret

Når du har behov for å transportere soldater og livreddende utstyr så raskt og trygt som mulig gjennom vanskelig terreng, er sherp det beste alternativet

taktiske oppdrag / stridsoppdrag

Få soldater og utstyr raskt på plass, og gjennomfør oppdrag både fjernt og nært, dag or natt

nordiske oppdrag

Skaff deg en merkbar fordel ved å pløye deg gjennom snø- og steinbelagte områder med soldater og utstyr på slep

patruljeo ppdrag

Støtt viktige posisjoner og forsvarslinjer påtvers av store landområder, og skyv fienden tilbake

Nødsituasjoner

Få nødvendige tjenester og forsyninger til ofre for naturlige og menneskeskapte katastrofer, uansett hindringene

sherp - Den første linjen for forsvar og angrep

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Nordisk Sikkerhet AS

Lommedalsveien 230, bygg 4B

1353 Bærums Verk, Norge

tel. +47 46 50 11 30

e-post: pavel.tishakov@nordisksikkerhet.no

Finn oss på Mølladammen Næringspark

© 2019 Nordisk Sikkerhet AS | NO 913 066 405 MVA | Alle rettigheter reservert