Anskaffelse

Nordisk Sikkerhet invites all interested parties to submit tender proposals for our open projects. Tenders are open for a limited time only and announced on Doffin, TED Europa, and this website. Any questions about our procurement process can be sent to us here. Please note the deadlines for questions concerning individual tenderers.

Åpne anbud

Nordisk Sikkerhet AS announces a publication of  Addendum No. 1: Questions and Answers No. 1 for the open tender ‘Control and measurement instruments, laboratory reagents, database equipment for state regulatory authority of Tajikistan’.

 

Q&A#1 for  "Supply of control and measuring instruments: Calorimeter and Derivatograph”

Åpne anbud

Nordisk Sikkerhet AS announces an opening of the tender for the ​​​​​​​​​​Project ‘Control and measurement instruments, laboratory reagents, database equipment for state regulatory authority of Tajikistan’ financed through the Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (project No. 2019/769).

 

Bid #1  "Supply of control and measuring instruments: Calorimeter and Derivatograph”

Bid #2  “Supply of laboratory reagents, ion exchange resins, and control solutions”

Lukkede anbud

Klikk her for informasjon om tidligere anbud. 

Nordisk Sikkerhet inviterer alle interesserte parter til å sende inn anbudsforslag for våre åpne prosjekter. Anbudene er kun åpne i en begrenset periode, og kunngjøres på Doffin, TED Europa og dette nettstedet. Eventuelle spørsmål om anskaffelsesprosessen kan sendes til oss her. Vær oppmerksom på tidsfristene for spørsmål vedrørende individuelle anbudsdeltakere. 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Nordisk Sikkerhet AS

Lommedalsveien 230, bygg 4B

1353 Bærums Verk, Norge

tel. +47 46 50 11 30

e-post: pavel.tishakov@nordisksikkerhet.no

Finn oss på Mølladammen Næringspark

© 2019 Nordisk Sikkerhet AS | NO 913 066 405 MVA | Alle rettigheter reservert