• LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Nordisk Sikkerhet AS

Lommedalsveien 230, bygg 4B

1353 Bærums Verk, Norge

tel. +47 46 50 11 30

e-post: pavel.tishakov@nordisksikkerhet.no

Finn oss på Mølladammen Næringspark

© 2019 Nordisk Sikkerhet AS | NO 913 066 405 MVA | Alle rettigheter reservert

Anskaffelse

Åpne anbud

There are no open tenders.

Lukkede anbud

Klikk her for informasjon om tidligere anbud. 

Nordisk Sikkerhet inviterer alle interesserte parter til å sende inn anbudsforslag for våre åpne prosjekter. Anbudene er kun åpne i en begrenset periode, og kunngjøres på Doffin, TED Europa og dette nettstedet. Eventuelle spørsmål om anskaffelsesprosessen kan sendes til oss her. Vær oppmerksom på tidsfristene for spørsmål vedrørende individuelle anbudsdeltakere.