Selskapets retningslinjer

Nordisk Sikkerhet AS holder arbeidet sitt til det høyeste nivå av profesjonalisme. For å oppfylle dette målet overholder selskapet følgende retningslinjer: 

​​Åpenhet og ansvarlighet
Alle prosjektene våre gjennomføres etter de høyeste internasjonale standarder for åpenhet og ansvarlighet, spesielt de som mottar offentlige tilskudd. For å sikre maksimalt tilsyn utføres regnskapet til Nordisk Sikkerhet av det profesjonelle regnskapsfirmaet Digi Regnskap ASMPR Revisjon AS står for det eksterne tilsynet med alle prosjektene og de økonomiske aktivitetene til Nordisk Sikkerhet.

Anti-bestikkelse og -korrupsjon
Nordisk Sikkerhet har en nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon. Selskapet har opprettet retningslinjer for anti-bestikkelse og -korrupsjon (på engelsk), og disse gjelder for alle ansatte og konsulenter som jobber for organisasjonen.

Rettferdig og åpen anskaffelsesprosess
Nordisk Sikkerhet har opprettet retningslinjer for anskaffelse basert på den norske regjeringens nivåer og anbefalinger om anskaffelse av varer og tjenester. Du finner mer informasjon om anskaffelsesprosessen her.

Politisk nøytralitet
Nordisk Sikkerhet samarbeider med partnerorganisasjoner over hele verden, og blander seg ikke inn i politiske anliggender i de landene de utfører arbeid i. Selskapet bidrar ikke til eller støtter ikke noen politiske saker. Vår eneste interesse er å forbedre sikkerheten og tryggheten rundt CBRNE.  

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Nordisk Sikkerhet AS

Lommedalsveien 230, bygg 4B

1353 Bærums Verk, Norge

tel. +47 46 50 11 30

e-post: pavel.tishakov@nordisksikkerhet.no

Finn oss på Mølladammen Næringspark

© 2019 Nordisk Sikkerhet AS | NO 913 066 405 MVA | Alle rettigheter reservert